Anunțuri

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut locul întâi în cadrul competiției naționale PNCDI III 2015-2020

universitatea galatiUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut locul întâi în cadrul competiției naționale PNCDI III 2015-2020 - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 - Performanţă instituţională, competiţia 2021 pentru Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI (PFE-CDI), domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice. Proiectul cu titlul „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați (UDJG) – DINAMIC” va fi implementat în perioada 2022-2024 și va avea o finanțare de 6.134.000 lei.

Proiectul DINAMIC se fundamentează pe investiții instituționale destinate implementării Planului strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024, având drept prioritate strategică Complexul EMSC. În acord cu Strategia cercetării, dezvoltării, inovării și transferului tehnologic 2021-2024 asumată la nivel instituțional, Complexul EMSC, va contribui la adaptarea prioritizării cercetării științifice și inovării în UDJG, la contextul și obiectivele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027 (SNCDI), Programe operaționale, PNCDI, Programul Horizon Europe și în planurile asociate.