Teme de cercetare

TEME CERCETARE

DEPARTAMENTUL INGINERIA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI

 

 1. Asamblarea compozitelor nanostructurate multistrat prin deformare plastic severă prin metoda HSHPT.
 2. Module nanostructurate inteligente multistrat pentru creșterea durabilității în funcționare a lagărelor cu rulmenți. 
 3. Asamblarea compozitelor nanostructurate din materiale disimilare.
 4. Valorificarea deșeurilor în industria construcțiilor de drumuri.
 5. Obţinerea unor materiale funcţionale noi nano şi microstructurate cu impact minim asupra mediului.
 6. Caracterizarea materialelor funcţionale noi obţinute (morfologie, compoziţie, proprietăţi mecanice, rezistenţa la coroziune în diferite medii corozive, aplicabilitate industrială, impact minim ecologic).
 7. Studiul efectului inhibitorilor naturali/ ecologici asupra vitezei de coroziune a unor materiale ȋn diferite medii de coroziune (naturale şi agresive).
 8. Coroziunea biomaterialelor/materialelor prin metode electrochimice și gravimetrice in diferite solutii/fluide biologice simulate.
 9. Dezvoltarea de materiale biomimetice cu proprietăți fizico-chimice similare celor ale țesuturilor umane.
 10. Reutilizarea deșeurilor metalurgice ca amendamente ale solului în agricultură;
 11. Gestionarea și monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol.
 12. Evaluarea potențialului biomasei drept sursă de energie regenerabilă
 13. Importanța energiei din surse regenerabile în reducerea poluării urbane
 14. Analiza utilizării surselor de energie regenerabilă pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
 15. Analiza interacţiunii echipament-teren în procesul de compactare prinacţiunea cumulativă de presare prin rulare şi vibrare controlată.
 16. Modelarea compactarii pământurilor stabilizate cu produse nanostructurate și bioactive prin optimizarea regimurilor dinamice ale echipamentelor cu conexiune digitală pe platforme informatice.
 17. Tehnologii emergente bazate pe integrarea exploratorie inteligenta a eco-materialelor cu potential de mediu si energetic in contextul global al reducerii amprentei de carbon si schimbărilor climatice.
 18. Substiţutia materialelor critice şi creşterea duratei critice a materialelor prin acoperiri funcţionale;
 19. Materiale avansate pentru energie şi economia de energie în construcţii;
 20. Materiale avansate pentru industria de automobile si transporturi
 21. Nano tehnologii, nano-materiale şi noi tehnologii de producţie;
 22. Obținerea de materiale nanostructurate pentru senzori si biosenzori
 23. Dezvoltarea unor nanomateriale hibride pentru electronica transparentă și flexibilă
 24. Filme subțiri cu aplicații în ingineria tisulară și medicină regenerativă
 25. Nanomateriale biomimetice cu aplicații medicale
 26. Materiale oxidice cu proprietăți antibacteriene și fotocatalitice
 27. Dezvoltarea unor produse IT (electronica transparenta si flexibila), optoelectronică
 28. Materiale avansate şi tehnologii pentru monitorizarea si protejarea sănătății și a mediului;
 29. Impactul și toxicitatea nanomaterialelor și a nanotehnologiilor
 30. Optimizarea generativă topologica aplicată în ingineria materialelor
 31. Inteligenţa artificială aplicată în ingineria materialelor
 32. Modelare şi simulare în ingineria materialelor
 33. Simularea proceselor de printare 3D
 34. Cercetări privind optimizarea structurilor compozite stratificate
 35. Cercetări privind obţinerea şi caracterizarea materialelor compozite hibride
 36. Cercetări privind modelarea şi simularea materialelor poroase
 37. Cercetări privind realizarea sistemelor inteligente de monitorizare a sănătăţii.
 38. Surse de energie inteligente.
 39. Dezvoltarea de sisteme dedicate bazate pe tehnologii de teledetecție și SIG pentru monitorizarea fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase (inundații, secete, incendii de pădure, poluări accidentale, etc);
 40. Cercetări privind comportarea materialelor în diferite condiții de solicitări mecanice, termice și în medii agresive;
 41. Dezvoltarea de materiale noi în concordanță cu nevoile economice și strategia națională de cercetare-dezvoltare-inovare.
 42. Evaluarea integrată a impacturilor și riscurilor ecologice și planificare strategică.
 43. Clasificarea și fuziunea imaginilor medicale multimodale 3D
 44. Clasificarea, prelucrarea și analiza imaginilor medicale
 45. Implementarea de algoritmi machine learning asupra imaginilor medicale pentru realizarea segmentării
 46. Analizarea imaginilor medicale cu ajutorul tehnologiei DICOM
 47. Îmbunătățirea metodelor de analiză a imaginilor medicale
 48. Corelarea compoziției chimice cu uzura materialelor utilizate la instrumentele medicale
 49. Identificarea de acoperiri antiaderente trombocitare ale materialelor cu memorie elastică pentru aplicații în cardiologie intervențională
 50. Studii şi cercetări privind comportarea la coroziune/tribocoroziune a unor aliaje cu bază nichel.
 51. Studii şi cercetări privind comportarea la coroziune/tribocoroziune a unor aliaje cu bază fier.
 52. Studii şi cercetări privind obţinerea de straturi multifuncţionale prin depuneri din fază de vapori.
 53. Studii şi cercetări privind caracterizarea straturilor depuse electrochimic.