Ofertă educațională

 Licență
Master
 Stiinta Materialelor
Materiale Avansate și Tehnologii Inovative
Informatica Aplicata in Ingineria Materialelor
Nanotehnologii si materiale multifunctionale
Inginerie medicală
Calitatea mediului și dezvoltare durabilă
Ingineria și protecția mediului în industrie
Dezvoltare durabilă și securitate în industrie (în limba engleză)
Amenajări Hidrotehnice și Protecția Mediului