Lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI)