Cercetare

Departamentul pregateste specialisti capabili sa faca fata problemelor tehnice complexe ale prezentului precum si la cele mult mai ample ale viitorului. Cadrele didactice sunt grupate în centre de cercetare si studentii sunt educati în sensul directiilor de dezvoltare recunoscute la nivel mondial:

- valorificarea superioara a materialelor clasice si identificarea si dezvoltarea de materiale noi, performante, fiabile si ieftine, adaptate diverselor ramuri ale industriilor: spatiala, aeronautica, constructoare de masini, a bunurilor de larg consum, a tehnologiilor si transportului informatiei etc.
- dezvoltarea de noi tehnologii performante de producere a materialelor, care sa valorifice în cel mai înalt grad materiile prime si resursele existente în tara;
- dezvoltarea tehnologii noi, neenergofage si nepoluante, a tehnologiilor de reciclare care sa utilizeze ca materii prime resturi si deseuri industriale sau casnice, produse pe scara din ce în ce mai larga de societatile dezvoltate;
In departamentul Stiinta si Ingineria Materialelor cercetarea se desfasoara pe 4 directii de cercetare ce cuprind teme de cercetare de interes pentru cercetarea stiintifica dar si pentru mediul de afaceri.

1. Obtinerea, procesarea si caracterizarea materialelor metalice clasice.

- Procese fizico-chimice si termodinamice in sisteme binare, ternare, multicomponente de elaborare a metalelor si aliajelor.
- Mecanismul si cinetica transformarilor în stare solida la procesarea materialelor clasice.
- Procese fizico-chimice si metalurgice specifice ingineriei suprafetelor în cazul materialelor metalice clasice.
- Elucidarea transformarilor de faza în procesarea materialelor si stabilirea corelatiei compozitie chimica-structura- proprietati de utilizare.
- Dezvoltarea de tehnologii performante de procesare a materialelor metalice clasice de: elaborare, turnare, deformare plastica si tratamente termice si termochimice

2. Obtinerea, procesarea si caracterizarea materialelor avansate.

- Procese fizico-chimice si termodinamice in sisteme binare, ternare, multicomponente de elaborare a aliajelor cu proprietati speciale.
- Mecanismul si cinetica transformarilor în stare solida la procesarea materialelor avansate.
- Obtinerea de noi materiale: metalice cu destinatie speciala, compozite cu matrice metalica, monocristale, materiale micro si nanostructurate, materiale ceramice oxidice semiconductoare cu proprietati magnetice, optice si electrice.
- Acoperiri in micro si nano-dimensiune cu metale, aliaje, polimeri, compozite.
- Tribocoroziunea si biocoroziunea materialelor si a straturilor de protectie.
- Procese fizico-chimice si metalurgice de ingineria suprafetelor.
- Dezvoltarea de tehnologii performante de procesare a materialelorcu proprietati speciale: elaborare, turnare, deformare plastica si tratamente termice si termochimice.

3. Informatica aplicata în ingineria materialelor

- Modelarea proceselor si a sistemelor specifice ingineriei materialelor în scopul eficientizarii
- Utilizarea sistemelor informatice de proiectare a materialelor si tehnologiilor din ingineria materialelor si de prelucrare si gestiune a datelor.
- Proiectarea asistata de calculator a tehnologiilor de obtinere si de procesare a materialelor în conformitate cu normele de calitate, mediu si de securitate a muncii
- Analiza, caracterizarea si utilizarea materialelor pe baza metodelor experimentale de laborator si industriale

4. Tehnologii noi de fabricatie a unor materiale si produse cu valoare adaugata ridicata având in vedere dezvoltarea durabila a industriei românesti in concordanta cu normele europene de mediu si securitate in industrie.

- Elaborarea de strategii de marketing si de management organizational în ingineria materialelor
- Reduceri a consumurilor de materiale si energie în procesele si sistemele specifice ingineriei materialelor având în vedere cresterea sigurantei in functionare a utilajelor si echipamentelor.
- Cercetari în domeniul ingineriei materialelor cu privire la disiparea poluantilor gazosi si a pulberilor din zonele limitrofe platformelor industriale si masurile care se impun pentru reabilitarea mediului inconjurator
- Proiectarea unor instalatii pentru captarea si retinerea pulberilor rezultate de la producerea materialelor si prelucrarea datele culese prin utilizarea unor metodologii avansate, bazate pe modele fizice, chimice si matematice.
- Analize si tehnologii pentru protectia mediului in ingineria procesarii materialelor

Activitatea de cercetare se regaseste în programele de cercetare ale Centrelor de Cercetare din facultate, respectiv la Centrul de nanostructuri si materiale functionale (CNMF), Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor si a Mediului (CCMM), Centrul de Competente: Interfete – Tribocoroziune si Sisteme Eectrochimice (CC-ITES).