Prezentare generală

Facultatea de Inginerie din Galați reprezintă pentru Regiunea de Sud-Est a României, un pol al excelenței academice care concentrează resursa umană de elită, specializată în formarea de profesioniști în numeroase domenii, a unui întreg areal cu deschidere națională și internațională. În ultimii ani, Departamentul Ingineria Materialelor si a Mediului (IMM) s-a extins și s-a modernizat coagulând, totodată, în jurul lui, o comunitate academică axată pe obținerea performanței în actul didactic și în cercetare și devenind astfel, un departament bazat atât pe un proces didactic modern și competitiv – colaborativ cu studenții de la toate nivelurile, pe cercetarea științifică de tip fundamental și aplicativ, cât și pe relațiile excelente pe care le-a dezvoltat cu mediul de afaceri.

Departamentul Ingineria Materialelor şi a Mediului gestionează programele de studii:

 • licenţa:
  • Ştiinţa materialelor si Informatică aplicată în ingineria materialelor (domeniul Ingineria materialelor);
  • Ingineria protecţiei mediului in industrie si Amenajări hidrotehnice și protecția mediului (domeniul Ingineria mediului);
  • Inginerie medicală (domeniul Științe inginerești aplicate);
 • master:
  • Materiale avansate şi tehnologii inovative (domeniul Ingineria materialelor);
  • Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă si Dezvoltare durabilă și securitate în industrie, în limba engleză, (domeniul Ingineria mediului).

Eficiența procesului de formare a inginerilor– absolvenți in departamentul IMM este dovedită de faptul că aceștia fac parte, astăzi, din echipa de tineri cercetatori sau devenit cadre didactice in Departamentul Ingineria Materialelor si a Mediului (IMM).

Programele de studii aflate în oferta educațională al departamentului, la nivel de licență, masterat și doctorat, propun strategii curriculare bazate pe formarea de competențe profesionale și transversale, pe inter și transdisciplinaritate, cultivând creativitatea, competitivitatea, responsabilitatea științifică, deschiderea către inovația tehnologică și spiritul antreprenorial.

Activitatea educațional-formativă este alături de cele de cercetare, dezvoltare și inovare, componenta de bază a activității academice din Departamentul IMM.

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic (CDI-TT) din Departamentul IMM are în vedere cele trei componente fundamentale: cercetarea fundamentală și aplicativă, generarea de produse inovative prin cercetare și implementarea în mediul socio-economic a produselor  inovative realizate.

„Sunt multe lucruri de făcut în domeniul CDI-TT și aici mizez pe aportul cercetătorilor din universitate. Suntem convinși că implicarea în platforme și inițiative tehnologice europene din diferite domenii de specializare va aduce un plus de valoare instituției noastre. Vreau să urez colegilor mei, implicați în sectorul cercetării, mult succes în tot ceea ce fac, să se bucure de cât mai multă recunoaștere și afirmare în raport cu valoarea profesională a fiecăruia și să obțină rezultate excepționale în cadrul programelor europene și internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare”, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu.