Proiect international din fonduri structurale

NR. CRT.

TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI

DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI)

DURATA

DIRECTOR PROIECT (NUME, PRENUME)

VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)

1.         

Creşterea calităţii in formarea cercetătorilor pe baza de programe doctorale imbunătaţite prin parteneriat (PhD EXPERT)

POSDRU/21/1.5/G/19524/2009

Axa prioritară 1 “Educaţie si formarea profesională in sprijinul creşterii economice si societaţii bazate pe cunoaştere

Domeniu major de interventie:1.5  Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii

2009/2011

Prof.dr. M Vlad

1.500.000 lei