Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţii nationale

NR. CRT. TITLUL GRANTULUI / PROIECTULUI DATE DE IDENTIFICARE(BENEFICIARI) DIRECTOR(NUME,PRENUME) DURATA POZIŢIA CC COORDONATOR/COLABORATOR VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)
1. Sistem modular de elemente multifunctionale cu deplasare auto-adaptiva – MOSSADIS; Parteneriate in domenii prioritare PN IInr. 144./2012 Universitatea tehnica Gheorghe Asachi Iasi R&D Consultanta si servicii Bucuresti Universitatea Dunarea de Jos Galati Gurau Gheorghe 2011- 2013 Colaboratori: Gurau C Alexandru P, Potecasu O 300.000 lei
2. Tehnologii noi de fabricatie pentru produsele plate din oteluri speciale cu valoare adaugata ridicata ROMPLATE nr 71012, PNCDI2 - Program 4 – Domeniul 7 , titular Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM SA Bucuresti (coordonator de proiect), Universitatea Dunarea de Jos din Galati (partener) şi ARCELOR MITTAL Galati (beneficiar potential si cofinanţator), coordonator proiect prof. dr. ing. Radu Tamara 2008- 2010 Colaboratori: Vlad Maria , Potecasu F,. Constantinescu.S. Balint 2140000 ROL
3. The study and characterization of advanced metallic materials used in medicine; Contract Nr.579/2010 S.C.Myosotis S.A. Vasilescu Elisabeta 2010- 2011 Coordinator of the research team Vasilescu Elisabeta 20000 Ron
4. Contract Nr.524/2008, Research on efficiency of heat treatment technologies S.C. Menarom S.A.Galaţi Ivănescu Alexandru 2008 Research team member Colaborator Vasilescu Elisabeta 10000Ron/2008
5. Tehnologii avansate si ecologice de realizare a materialelor de protectie pentru imbunatatirea rezistentei la coroziune;Contract PNCDI NR.142/IUNIE 2008, PROGRAMUL 5INOVARE,AcronimECOVER; Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) coordonator proiect Galfinband SA Galati Radu Tamara 2008- 2011 Colaborator Vasilescu Elisabeta 109.378 lei
6. Filme nanostructurate oxidice multifunctionale obtinute prin metode chimice pe cale umedă Grant nr 667/2007-2008, Ministerul Educaţiei şi Cercetării-CNCSIS Director Proiect Prof. Dr. Ing. Musat Viorica 2007- 2008 Colaboratori: Potecasu F, Boiciuc S, Potecasu O 176970 ROL
7. Suprafeţe funcţionale obţinute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) pentru creşterea rezistenţei la coroziune şi tribocoroziune in industria nucleară Cod proiect C2-02program Capacităţi, Modul III,Parteneriat IFA (ROMANIA) - CEA Franta Benea Lidia 2012 - 2015 Responsabil tehnic şi ştiinţific Benea Lidia 600.000 lei
8. Sistem integrat pentru indexarea si partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate- SIPTEH ProiectPN II (PARTENERIATE),nr.12333/01.10.2008 Viorel Mînzu 1.10.2008 –1.12.2011 Bordei Marian director economic 20950 euro
9. Vehicul cu auto-sustentaţie pentru supravegherea aeriană a mediului natural ProiectPN II (PARTENERIATE), nr. 32123/01.10.2008 Florin Nedelcuţ 1.10.2008 –1.12.2011 Bordei Marian director economic Suma Totala: 34978 Euro, Suma Proprie: 10327 Euro
10. Capete SONAR bio-mimetice adaptive pentru vehicule autonome”- ADBIOSONAR ProiectPN II (PARTENERIATE),nr.12079/01.10.2008 Dorel Aiordăchioaie 2010 Bordei Marian director economic faza de executie nr. IV perioada: 1.01.2010 – 10.12.2010, SUMA PROPRIE: 2934 EURO
11. Masterplan privind sisteme si tehnologii energetice eficiente pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de celuloză şi hârtie prin scăderea consumurilor energetice şi creşterea ponderii energiei din resurse regenerabile ProiectPN II (CAPACITATI), 171/02.09/ 2008 Aurel Ciurea perioada: 1.10.2008 – 15.12.2009 Bordei Marian director economic 5913 EURO
12. Ceex Nr. 5824/17.07.06 - Solutii de procesare si utilizare a deseurilor feroase ultrafine din industria otelului prin dezvoltarea de nano si microprocese de contact, urmarind incadrarea in criteriile de dezvoltare durabila. - Ceex Nr. 5824/17.07.06 - Vasilescu Elisabeta 2008   45000
13. Dezvoltarea Si Extinderea Laboratorului De Monitorizare Integrata A Factorilor De Mediu (Aer,Apa,Sol) In Euroregiunea Dunărea De Jos-Zona Galati-Cahul RO2006/01 8-447.01 .01 .07PHARE-CBC 2006 Consiliul Local Galaţi, Univ."Dunarea De Jos", Primaria Cahul 2008- 2010 Coordonator: Munteanu Viorel 560 869 E
14. Mediu si protecţia mediului, Tehnologii avansate si ecologice de realizare a materialelor de protectie pentru imbunatatirea rezistentei la coroziune Contract de cercetare nr.142/2008-2011,Programul 5 – INOVARE DIRECTIA DE CERCETARE019– ştiinţa materialelor şimetalurgie, 018 – Mediu si protecţia mediului Radu Tamara 2008, 2011 colaborator 200.000
15. Monitorizarea factorilor de mediu(aer,apa,sol),masurarea parametrilor vibro-acustici si a radiatiilor din municipiul Galati Contractului nr. 34/03.01.2012 Serviciul Public Ecosal-Galati si PRIMARIA GALATI Munteanu Viorel 2012 colaborator 1000 Euro pe luna
16. Determinarea nivelului de zgomot la sediul societăţii şi în aria de activitate a acesteia. Societatea Agricolă Speranţa S.A Munteanu Viorel 2011 colaborator 1000 Euro
17. Determinarea poluanţilor din aer (pulberi în suspensie, CO, NOx, SO2) şi a nivelului de zgomot la sediul punctului de lucru Balastiera Condrea. Balastiera Condrea.S.C. WEST STARIasi – punct de lucru Balastiera Condrea, judeţul Galaţi-2011 Munteanu Viorel 2011 Colaborator 500 Euro