Contracte de cercetare în derulare

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume și prenume

Funcția în proiect

Perioadă derulare

Buget

1

Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligenṭa artificială pentru valorificarea biomasei  din arealele lacustre în vederea susṭinerii durabile a energiei verzi.

Buruiană Daniela

Responsabil partener

12.11.2021-

28.04.2023

349.223,15 lei

 

2

 

Cercetӑri privind posibilitățile de valorificare ale deșeurilor din industria farmaceutică

Buruiană Daniela

Director

01.02.2022-01.02.2023

25.900 lei

3

Cercetӑri privind posibilitățile de valorificare ale materialelor plastice provenite din deșeurile medicamentoase  expirate

Buruiană Daniela

Director

03.02.2022-03.08.2023

26.000 lei

4

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 Project “Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black Sea Basin 2”, Project Acronym: LeNetEco2

Buruiană Daniela

Responsabil partener

29.06.2021- 29.06.2022

19.230 €

5

Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă

Buruiană Daniela

Director

11.02.2019-10.08.2021

5.972.571,69 lei

6

Facilitatea accesului la ocuparea prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare, formare si alte masuri de sprijin pentru pentru persoanele din zonele rurale – PERFORM

Buruiană Daniela

Responsabil partener

01. 2015-

12. 2015

698.629,38 Lei

7

Calitate, inovare, comunicare –instrumente eficiente utilizate pentru creșterea accesului și promovabilității în învățământul superior tehnic

Baltă Ștefan

Coordonator

2014 - 2015

396.040,56 lei

8

Programe de master inovative pentru  viitorii profesionişti

Baltă Ștefan

Coordonator

2014 - 2015

994.009,52 lei

9

 

O șansă pentru fiecare

Baltă Ștefan

Coordonator

28.06.2018-2.12.2021

2.317.463,00 lei

10

Galați Summer University

Baltă Ștefan

Coordonator

06.07.2017-  05.07.2019

200.700 lei

11

Consilierea și orientarea profesională, primii pași pentru o carieră de succes

Baltă Ștefan

Coordonator

13.05.2019-  15.12.2019

258.250 lei

12

Creșterea incluziunii sociale prin consilierea studenților și adaptarea programelor de studii conform cerințelor pieței muncii

Baltă Ștefan

Coordonator

14.05.2018-  15.12.2018

310.000 lei

13

Consiliere și orientare profesională – determinant al orientării academice și factor de reducere a abandonului școlar (COPACAD)

Baltă Ștefan

Coordonator

15.06.2017 – 15.12.2017

289.000 lei

14

Creșterea gradului de încadrare pe piața muncii a absolvenților de studii universitare prin adaptarea programelor de studii și înființarea unora noi(CIPASU)

Baltă Ștefan

Coordonator

15.06.2017 – 15.12.2017

257.000 lei

15

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă prin metode interactive de învățare și îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru creșterea șanselor de ocupare ale studenților

Baltă Ștefan

Coordonator

01.07.2016– 31.12.2016

123.000 lei

16

Filme de oxid nanoporos și molecule bioactive obținute electrochimic pentru a îmbunătății proprietățile biomaterialelor de implant pe baza de titan

Benea Lidia

Director

2022-2024

1,050,050.00 lei

17

New hibrid (Inorganic – organic) functionalization of biomaterials (metals alloys) surfaces with funcțional molecules by electrochemical techniques

Benea Lidia

Director

2013-2016

2013: 4 luni

1.121.800,00 lei

18

Tribocoroziunea biomaterialelor și a straturilor micro și nanostructurate în medii specifice

Benea Lidia

Director

2013-2014

36.000 lei

19

Suprafețe funcționale obținute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co,Ni,Zn,Cu) pentru creșterea rezistenței la coroziune și tribocoroziune.

Benea Lidia

Director

2012-2015

600.000.lei

20

Studii privind obținerea de acoperiri multifuncționale pentru îmbunătățirea rezistenței la uzură a biomaterialelor

Truș Constantin

Director

12.05.2022- 12.11.2023

51.000 lei

21

Funcțional nanostructured implant for bone fixation

Gurău Gheorghe

Responsabil partener

08.05.2019-

30.11.2020

582.500 lei

22

Noi direcții de dezvoltare tehnologică și de utilizare a materialelor  nanocompozite avansate - AdvanceNano

Gurău Gheorghe /

Gurău Marlen Carmela

Responsabil partener

15.03.2018-

30.04.2021

260.000,00 lei

23

Cercetare cu privire la proiectarea unui echipament inteligent horticol  de analiză, predicție și acțiune biodinamică

Gurău Marlen Carmela

Responsabil partener

26.09.2019-15.09.2022

200.000 lei

24

Studii privind comportarea la coroziune, în diferite medii corozive, a unor materiale utilizate pentru confecţii metalice

Mureșan Alina

Responsabil partener

03.03.2022- 03.09.2023

51.000 lei

25

Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați – KeepStudING

Istrate Gina

Director

23.11.2017– 22.11.2020

679.320  lei

26

Servicii de expertiză privind producerea de energie din surse regenerabile în vederea reducerii emisiilor de COconform obligațiilor UE

Spiru Paraschiv

Director

2021-2022

26.000 lei

27

Grant intern pentru susținerea activităților de cercetare din universitate,  ,,Imunosenzori modificati cu nanostructuri de ZnO decorate cu nanoparticule de aur și argint pentru detectarea cancerului „IMUNOSENZORI MODIFICAȚI CU NANOSTRUCTURI DE ZnO DECORATE CU NANOPATICULE DE AUR ȘI ARGINT PENTRU DETECTAREA CANCERULUI”

Bușilă Mariana

Director

30.09.2021- 30.09.2022

50.000 lei