Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţii internaţionale

NR. CRT. TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI) DIRECTOR(NUME, PRENUME) DURATA POZIŢIA CCCOORDONATOR/COLABORATOR VALOAREAGRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)
1. Suprafete functionale obtinute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) pentru cresterea rezistentei la coroziune si tribocoroziune.NanoSurfCor Proiect CEA-IFA C2-02/martie 2012. Bilateral jointly financed by CEA (France) and IFA (Romania). Prof.dr. L Benea 2012 – 2015 / director 600.000 LEI
2. Properties of Actually Used Alloys and Alternative Materials and Coatings in artificial joints. Moility Fonds UDJG ESF COST Action 533 Materials. RO1:Electrochemical Aspects and Bio - Tribocorrosion Prof.dr. L Benea. 2006 – 2009 director 2006-2009: 8.000 Euro. 34.400 Lei.
3. Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices-POINTS Program european FP7-NMP, Coordonator internaţional: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Finlanda Prof. dr.V Musat 2011- 2014 Coordinator partener roman 3.247.950 Euro
4. Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES Proiect nr. MNT ERA-NET 7- 029/2010 Prof. dr.V Musat 2010-2012 Coordinator parteneri romani 588.000 Lei
5. New Gas Sensitive Thin Films Prepared By Wet Methods. Priority:Ia Rapid Detect Of Chem. Agents; Ib Novel And Rapid Detection-Chem. Sensors Grant NATO Visiting expert PDD(CP)-CBP.EAP.EV 982079 / 2005 - Prof. dr. V Musat 2010 director 20.000 lei
6. Brancusi. Etude de dépôts composites nanostructurées pour surfaces fonctionnelles Contract 214/14/04/2009. Prof.dr. L Benea 2009 colaborator  
7. Electrochemical And Biotribocorrosion StudiesOf Interfaces Between (Composites, Metallic, Polymeric, Ceramic) Materials And MicroOrganisms COST D33 IN WG2 Prof.dr. L Benea 2006-2011 director 3800 RON/ 200812500 RON/2007
8. Electrochemical and biotribocorrosion studies of interfaces between (composites, metallic, polymeric, ceramic) materials and micro organisms. Chemistry: Nanoscale Electrochemical and Bioprocesses (Corrosion) at Solid-aqueous Interfaces of Industrial Materials. COST –ESF Action. COST D33 Prof.dr. L Benea 2006 – 2009 / director 34.400 Lei.
9. Wastewater Treatment/ MethodsXenobiotics Urban Water Recycling COSTACTION 636 Prof.dr. M Vlad 2005-2009 director 7400 RON / 20087000 lei 2007
10. Integrated Monitoring Of Environmental Media(Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion,Galati-Cahul Area PROGRAM PHARE CBC 2004TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006 Prof.dr. V Munteanu 2007-2008 membri cadre did de la program IAIM 220 955 E/2008
11. Xenobiotic in the Urban Water Cycle, and inWorking Group 2 -Methods for waste water treatment. Project COST 636 Prof.dr. M Vlad 2005-2009 member of the management committee 12000 Euro
12. Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu(aer,apa,sol)in Euroregiunea 2008- 2009, RO2006/018-447.01.01.07,Consiliul Local Galati,Universitatea ’Dunarea de Jos’’, Primaria Cahul, Prof.dr. V Munteanu 2008,2009 colaborator 492,960.00 Euro

 

NR. CRT. TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI DATE DE IDENTIFICARE(BENEFICIARI) DIRECTOR(NUME,PRENUME) DURATA POZIŢIA CCCOORDONATOR/COLABORATOR VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)
1. CEEXProject nr.147/2006, Contract nr.5324/2006 – "Solutionsofferrouswasteprocessing anduse ofultra finesteelindustrythrough the development ofnanoandcontactmicroprocese, followingthe meeting ofcriteria forsustainable development ". AMCSIT, M.E.C.T Vasilescu Elisabeta 2006 - 2008 Coordinatorof the research team 50.000 RON
2. Grant NATO PDD(CP)-CBP.EAP.EV 982079 / 2005- New Gas Sensitive Thin Films Prepared By Wet Methods. Priority:Ia Rapid Detect Of Chem. Agents; Ib Novel And Rapid Detection-Chem. Sensors   MUSAT VIORICA 2010   20000 lei
3. Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES Proiect nr. MNT 7- 029/2010, tip: Parteneriate In Domenii Prioritare V. Muşat 2010-2012 Colaborator Boiciuc S. Alexandru Petrica, Gurau Carmela Gurău Gheorghe 588 000 ron
4. Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices-POINTS Program european FP7-NMP, Coordonator internaţional: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Finlanda Partener român: Universitatea Dunarea de Jos Galati Partener român ,Universitatea Dunarea de Jos, prof dr. Ing. Musat Viorica 2011-2014   3.247.950 EURO
5. Wastewater Treatment/ MethodsXenobiotics Urban Water Recycling COST ACTION 636 Vlad Maria 2005-2009 Vlad Maria 7400 RON / 20087000 RON / 2007
6. Electrochemical And Biotribocorrosion StudiesOf Interfaces Between (Composites, Metallic, Polymeric, Ceramic) Materials And MicroOrganisms COST D33 IN WG2 Benea Lidia 2006-2011 Benea Lidia 3800 RON/ 200812500 RON/2007
7. Integrated Monitoring Of Environmental Media(Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion,Galati-Cahul Area PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006 Munteanu ViorelConsiliul Local -Gl;Parteneri:Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo 2007-2008 Colaboratori: Vlad MariaMitesoriu Olga Radu Tamara Vasilescu E.Constantinescu.S. Balint L.Dragan V. 220 955 E/2008
8. Integrated Monitoring Of Environmental Media(Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion,Galati-Cahul Area PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006 Munteanu ViorelConsiliul Local -Gl;Parteneri:Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo 2007-2008 Colaboratori:Vlad MăriaMitesoriu OlgaRadu Tamara Vasilescu E.Constantinescu.S. Balint L.Dragan V. 220 955 E/2008
9. Creşterea calităţii in formarea cercetătorilor pe baza de programe doctorale imbunătaţite prin parteneriat (PhD EXPERT) POSDRU/21/1.5/G/19524/2009 Axa prioritară 1 “Educaţie si formarea profesională in sprijinul creşterii economice si societaţii bazate pe cunoaştere Domeniu major de interventie:1.5Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii Vlad Maria 2009/2011 Director Proiect 1.500.000 lei
10. Xenobiotic in the Urban Water Cycle, and inWorking Group 2 -Methods for waste water treatment. Project COST 636 Vlad Maria 2005-2009 Member Of The Management Committee 12000 Euro
11. Integrated monitoring of environmental media(air,water,soil) in the lower danube euroregion,galati-cahul area PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006 Munteanu ViorelConsiliul Local -Gl;Parteneri:Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo 2007-2008 Colaboratori: Vlad MăriaMitesoriu OlgaRadu Tamara Vasilescu E.Constantinescu.S. Balint L.Dragan V. 220 955 E/2008
12. Cresterea calitatii în formarea cercetatorilor pe baza de programe doctorale îmbunatatite prin parteneriat Grant POSDRU/21/1.5/G/19524/2009 Vlad Maria 2009-2011 colaborator  
13. Brancusi. Etude de dépôts composites nanostructurées pour surfaces fonctionnelles Contract 214/14/04/2009. Benea Lidia 2009 colaborator  
14. Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu(aer,apa,sol)in Euroregiunea 2008- 2009, RO2006/018-447.01.01.07,Consiliul Local Galati,Universitatea ’Dunarea de Jos’’, Primaria Cahul, Munteanu Viorel 2008,2009 colaborator 492,960.00Euro
15. Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES Proiect nr. MNT 7- 029/2010, tip: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE V. Muşat 2010-2012 Colaborator Boiciuc S. Alexandru Petrica, Gurau Carmela Gurău Gheorghe 588 000 ron