At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Hotărârea Consiliului de Administrație UDJG privind modul de desfășurare al orelor și modalitatea de susținere a examenelor

Anunțuri

Hotărârea Consiliului de Administrație UDJG privind modul de desfășurare al orelor și modalitatea de susținere a examenelor

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 116/30.12.2020

 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 30 decembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, având în vedere avizul pozitiv al Biroului Juridic, Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2021-2024. (Anexă)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă desfășurarea online a activităților didactice în perioada 6 ianuarie - 15 ianuarie 2021, cu excepțiile prevăzute în hotărârile de senat anterioare.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se aprobă ca modul de organizare și desfășurare a sesiunii de iarnă din perioada 16 ianuarie - 7 februarie 2021 să fie la latitudinea facultăților. Acestea vor comunica până la data de 11 ianuarie 2021 hotărârile consiliilor facultăților privind organizarea online sau față în față a examenelor din sesiunea de iarnă. În cazul în care vor organiza examene față în față, facultățile vor asigura respectarea condițiilor impuse de pandemie și vor solicita suport logistic din partea Direcției Generale Administrative.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2021-2024