Anunțuri

Curs Managementul deșeurilor, proiect Eco-Antreprenor

Documente înscriere curs Managementul deșeurilor, realizat în cadrul proiectului cu titlul: „Antreprenoriat inovativ în contextul implementării Pactului Verde European”, contract finanțare nr. CNFIS-FDI-2022-0342:

  • Cerere înscriere curs (.doc);
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Carte de identitate;
  • Adeverință de student.