Anunțuri

Conferinţa ZF/Liberty Steel „Industria românească: investiţii pentru un viitor verde“, 25 ianuarie 2022

6sanjeev gupta 002Liberty investeşte 1 miliard de euro în Greensteel – decarbonizarea combinatului de la Galaţi.

Sanjeev Gupta, preşedintele executiv al GFG Alliance, prin­ci­palul acţionar al Liberty Galaţi, fos­tul combinat Sidex, vine la con­fe­rinţa ZF/Liberty „Industria ro­mâ­neas­că: investiţii pentru un viitor ver­de“ şi va vorbi despre viitorul in­dustriei româneşti, dar şi despre in­ves­tiţiile în valoare totală de 1 mi­liard de euro pentru ceea ce com­pa­nia numeşte „Greensteel“, adică de­car­bo­nizarea com­bi­natului de la Galaţi.

ZF îm­pre­ună cu Liberty Steel Group or­ga­ni­zea­ză marţi 25 ia­nua­rie 2022 con­fe­rin­ţa „Indus­tria ro­mâ­neas­că: inves­tiţii pen­tru un viitor ver­de“, dezbatere care va aduce la masa discuţiilor autorităţi din România şi de la nivel euro­pean, instituţii finan­ciare şi companii impor­tan­te din industrie.

Sursă: www.zf.ro