At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
AN011 - Laborator Monitorizarea Factorilor de Mediu

Infrastructură - Ingineria mediului

Laborator - Monitorizare a factorilor de mediu

Cuprinde urmatoarele laboratoare :

- Laborator pentru determinarea poluantilor din sol si ape
Analize: cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; materii totale în suspensie; CCOCr; amoniu; azotaţi, azotiți, azot total; fosfaţi, fosfor total; sulfaţi, sulfuri; cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalinopământoase; oxigen dizolvat; Cr6+

- Laborator pentru monitorizarea parametrilor vibro-acustici si radiatii
Analize: Nivel de zgomot; Determinări beta globale; Determinări alfa globale; Determinare doza gamma în aer (valoare medie pe 24 ore).
laborator pentru analiza probelor de sol şi apă,

- Laborator mobil pentru determinarea poluantilor din aer
Analize: - NH3 - valoarea medie zilnică; NH3 - valoarea medie scurtă (30 de minute); SO2 - valoarea medie zilnică; SO2 - valoarea medie orară; NO2 - valoarea medie orară; H2S - valoarea medie zilnică; H2S - medie scurtă durată (30 minute); CO - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; O3 - valoarea medie orară; O3 - valoarea maximă zilnică a mediilor de 8 ore; PM 10 - valoarea medie zilnică; PM 2,5 - valoarea medie zilnică; Pulberi totale în suspensie-media scurtă (30 min); COV - măsurătoare pe component.

- Laborator mobil pentru analiza probelor de sol şi apă
Analize: pH apă; cloruri; alcalinitatea; duritate; conductivitate; temperatură; materii totale în suspensie MTS; CCOCr; Amoniu; azotaţi; azotiţi; azot total; fosfaţi; fosfor total; sulfaţi; sulfuri – metoda spectrofotometrică; CBO5 - analiza instrumentală; Analiza bacteriologică (coliformi, streptococi); cianuri totale; fenoli; metale alcaline/alcalinopământoase; oxigen dizolvat; Cr6+– metoda spectrofotometrică; pH sol; umiditate sol; metale grele din sol; analiză metale din pulberi.