At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Laboratoare mobile

Infrastructură - Ingineria mediului

In laboratorul de Ingineria mediului se pot efectua studii si cercetari privind poluarea solului, aerului, apei, analiza particulelor (PM) din atmosferă, metode de valorificare a deseurilor, caracterizarea deseurilor pulverulente din industrie, constructii, a deseurilor municipale, masurarea nivelului de radiatii, tratarea apelor uzate, metode avansate de tratare a apelor poluate.