At bagon.to you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
AN213

Infrastructură - Ingineria mediului

Analiza materialelor si a factorilor de mediu

Activitati: Obţinerea de straturi cu proprietati speciale, prin depuneri termice, chimice, electrochimice şi prin difuze; obţinerea de straturi compozite si nanocompozite; analiza comportării la coroziune a materialelor prin metode electrichimice si chimice; analiza apelor reziduale si a solurilor poluate;cercetari privind depoluarea si valorificarea superioara a unor deşeuri industriale si menajere; cercetari privind tratarea apelor reziduale si a solurilor poluate.