Anunțuri

Proceduri înscriere anul I-IV - anul universitar 2021-2022

ÎNSCRIEREA în ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
SALA D03 (30.09 - 08.10 2021) și SALA B05 (04.10.2021 - 08.10.2021)
 
Înscrierea studenților în anul universitar 2021-2022 se face astfel:
 • Joi30.09.2021 (830 – 1530) – anul I licenţă – studenții care NU doresc cazare
 • Vineri,10.2021 (830 – 1530) – anul I licenţă – studenții care DORESC cazare și anii II-IV – studenții care NU doresc cazare
 • Sâmbătă-Duminică, 02-03.10.2021 (900 - 1500) – anii I, II, III, IV licenţă şi anul II master – toţi studenţii, indiferent dacă doresc sau nu cazare
 • Duminică, 03.10.2021 (900 - 1500) - anul I master – studenții care DORESC cazare
 • Luni-Vineri, 04.10.2021-08.10.2021 (900-1500) - studenții care repetă anul, reînmatriculaţii, studenţii din anii complementari, studenţii transferați, studenţii care nu au reuşit să completeze contractele/acte adiţionale în perioada 30.09-03.10.2021 (studenții din anul II master se vor prezenta la înscriere cu diploma de licență/inginer în original şi suplimentul la diplomă în copie – dacă nu le-au depus deja la dosar).

 


ÎNSCRIERE CU PREZENȚĂ FIZICĂ

 Înscrierea se face la sediul Facultății de Inginerie din Str. Domnească nr. 111. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: în sala D03 (30.09 - 08.10 2021) și sala B05 (04.10.2021 - 08.10.2021).

 • Candidaţii admiși în anul I, licență și masterat, completează și semnează Fişa de înscriere şi Contractul de studiu pentru anul universitar 2021/2021 și le depun în Sala D03 (în perioada 30.09.2021-03.10.2021) și la sala B05 (în perioada 04.10.2021-08.10.2021).
 • Studenții din anul II-IV licență și anul II masterat, completează și semnează Fişa de înscriere şi Actul adițional la Contractul de studii, pentru anul universitar 2021/2021 și le depun în Sala D03 (în perioada 30.09.2021-03.10.2021) și la sala B05 (în perioada 04.10.2021-08.10.2021).

Studenții vor avea la înscriere următoarele acte:

 • buletin/carte de identitate și legitimaţia primită la admitere (anul I);
 • carnetul de student şi legitimaţia de transport (anii II, III şi IV).

Studenţii admişi la BUGET (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 30.09.2021 – 15.10.2021.

Studenții admiși la TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 30.09.2021 – 15.10.2021. Taxa de școlarizare:  3.000 lei.

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2021-2022, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Punctele de încasare a taxelor de înmatriculare/școlarizare:

A. Numerar și POS: sala D12 din str. Domnească nr. 111 sau corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);

B. POS: la sediul facultăților: SIA, ACIEE, SJSP (DSA).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXXdeschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF), taxă de școlarizare.

Mai multe detalii pe: 

1. Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

2. Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

3. Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare BUGET, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master

4. Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare TAXĂ, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master


ÎNSCRIERE ONLINE

Înscrierea online presupune următorii pași:

 • Candidaţii admiși în anul I, licență și masterat, descarcă, completează, semnează Fişa de înscriere şi Contractul de studiu (licenta) / Contractul de studiu (masterat) pentru anul universitar 2021/2021 și le transmit prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Studenții din anul II-IV licență și anul II masterat, descarcă, completează și semnează Fişa de înscriere şi Actul adițional (licenta) la Contractul de studii / Actul adițional (masterat) la Contractul de studiipentru anul universitar 2021/2021 și le transmit prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Studenţii admişi la BUGET (anul I) vor plăti taxa de înmatriculare de 100 lei în perioada 30.09.2021 – 15.10.2021.

Studenții admiși la TAXĂ vor plăti 50% din taxa de şcolarizare în perioada 30.09.2021 – 15.10.2021. Taxa de școlarizare:  3.000 lei.

Documente necesare studenților în vederea achitării taxelor:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contractul de studii sau actul adițional încheiat și înregistrat la secretariatul facultății la care este înmatriculat;
 • bon eliberat secretariatul facultății cu valoarea taxei pentru anul universitar 2021-2022, precum și cuantumul primei tranșe (numai pentru studenţii care au taxa de studii diferită de cea standard).

Punctele de încasare a taxelor de înmatriculare/școlarizare:

A. Numerar și POS: sala D12 din str. Domnească nr. 111 sau corpul U, sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13 (parter);

B. POS: la sediul facultăților: SIA, ACIEE, SJSP (DSA).

Coordonate pentru achitarea taxei on-line:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXXdeschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, programul de studii, forma de învățământ (IF), taxă de școlarizare.

Mai multe detalii pe: 

1. Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

2. Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

3. Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare BUGET, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master

4. Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare TAXĂ, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master

IMPORTANT!!! 

Studenţii îşi păstrează caliatea de student NUMAI dacă parcurg integral procedura obligatorie de înscriere. Informații suplimentare pentru cazarea studenţilor se regăsesc pe site-ul http://campus.ugal.ro/

Citește și pe www.ing.ugal.ro